GuildPortal will be going offline (permanently) by the end of the month.

Miljön

Sign Up! Login: Password: New User? Forgot? Support
ShoutBox
No shouts have been added yet.

Information
There are no info sections to display or you do not have sufficient rights to view them.
Game News
Service Updates
MoreRSSFacebook
Schedule
Welcome

Miljöförstöring

Miljöförstöring kallas det då människans vardagsliv förstör miljön, till exempel genom för mycket avgaser från bilar och utsläpp till luft, vatten eller jord från industrier. Det var under 1970-talet som man på allvar började prata om miljöförstörning som ett stort problem i i-länderna (industriländerna), och att folk kunde bli sjuka av avgaser och få cancer, samt hota arters existens. I slutet av 1980-talet började man se det som ett globalt problem. Även om u-ländernas (utvecklingsländerna) befolkning till exempel inte åker lika mycket bil, har u-länderna oftast mindre pengar att anslå till miljöpolitiska åtgärder än i-länderna.

I dag pekas ofta flygplanen ut som en stor miljöbov.

Kampen mot miljöförstöring kan till exempel handla om att få folk att handla mer miljövänligt, eller oftare lämna bilen hemma samt undvika kortare flygplansresor till förmån till miljövänligare färdmedel, och istället cykla eller åka buss och tåg. En stor del av människans miljöpåverkan kommer från födoproduktion. FN:s (förenta Nationerna) jordbruksorgan har beräknat att de verksamheter som finns kring köttproduktionen står för 17 % av växthusgaserna samt utgör det största hotet mot den biologiska mångfalden globalt sett.

Förorening

En förorening är en nedsmutsning av naturen med till exempel kemikaliska ämnen.

Miljöröresler


Rachel Carson släppte 1962 boken "Tyst vår" ("Silent Spring"), som kritiserade dåvarande bekämpningsmedel. Under 1960-talet var det många som inte riktigt trodde på henne. Likväl förbjöds i Sverige (och i många andra länder) i linje med hennes förutspåelser PCB, DDT och kvicksilverbetning.

I Sverige hade man redan i mitten på seklet uppmärksammat den förstörelse av naturvärden som var förknippade med vattenkraftens utbyggnad. Redan i början av 1950-talet stod "slaget om Ottsjön" inför en föreslagen fortsatt utbyggnad i ett av Indalsälvens källflöden. Då var det lokala eldsjälar som pensionatägaren Sigfrid Eckerhorn som tog strid i Vattendomstolen och lyckades få med sig motvilliga bybor att rädda Ottsjön. Numera finns Älvräddarnas organisation.

Källa: wikipedia.org

Andra länkar från Wikipedia:


Guild News
ArchivesRSS

Miljö - Varför gör vi inget?

Sirius, Nov 23, 11 11:25 AM.

Varför tänker inte alla på miljön? Det är de små detaljerna som förändrar hur framtidens jord ser ut.

För att visa vad som menas och för att få dig att första så visar vi en video.
Är du över 12 år så kan du klicka här och titta på videon.

Du förstår vad som nu i vilken fara jorden är i.
Det är ingen idé att försöka lura dig själv, det här är sanningen.

Titta mer på vad vi kan göra åt det på länken nedanför;
Denna video är textad på engelska
 
Hur vill du ha framtiden? Kanske så här, njaa, det tror jag inte...

Vad händer igentligen?

Varje dag utrotas ca. 30 olika arter i världen. På samma sätt så föds och upptäcks nya arter och det finns flera 1000 arter som inte är upptäckta än. 
Människan kastar bort en massa papper i onödan. Om du ska skriva en inköpslista behöver du inte ta ett nytt papper för att det du har är lite vikt i hörnet eller något. För varje ton papper människan kastar bort i onödan måste ungefär ett dussin träd averkas i onödan.

Online Now
There are   members online.
Rift Search
Gallery
The gallery has no images yet.
Voice Chat
No voice server has been configured yet.
Recruiting
Cleric
DPSNone
HealerNone
SupportNone
TankNone
Mage
DPSNone
HealerNone
SupportNone
Rogue
DPSNone
SupportNone
TankNone
Warrior
DPSNone
SupportNone
TankNone
Advertisement
So-and-so has logged on!
%title%
%message%